Victor Mendoza

Forskare vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
victor.mendoza[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5908018-471 5909
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.