Jessika Nordin

Forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Faciliteter; Klinisk genomik Uppsala

E-post:
jessika.nordin[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för medicinsk biokemi och mikrobiologi, Jämförande genetik och funktionell genomik; Jennifer Meadows

E-post:
jessika.nordin[AT-tecken]imbim.uu.se
Telefon:
018-471 4589
Besöksadress:
BMC
Husargatan 3
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 582
751 23 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.