Anders Häggström

forskare vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anknutna

E-post:
Anders.Haggstrom[AT-tecken]etnologi.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
Cramérgatan 3
62167 Visby

Kort presentation

Jag är lektor i etnologi och undervisar i etnologi/folklorestik vid Campus Gotland. Jag min forskning handlar om regional identitet, kultrarv och historiebruk. Jag intresserar mig även för frågor om landskap, miljö och visuell kultur. Har också arbetat med ABM-utveckling och museala digitaliseringsprojekt.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anders Häggström
Senast uppdaterad: 2021-03-09