Hazhar Ghaderi

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
Hazhar.Ghaderi[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag doktorerar inom teoretisk kärnfysik och studerar nukleonens egenskaper. Jag är särskilt intresserad av att veta hur t.ex. protonens spin uppstår/relaterar till spinnet hos dess beståndsdelar, dvs till dess partoner.

Jag jobbar också som lärarassistent i två kurser här på Uppsala Universitet:

Mina kurser

Biografi

Förutom mina doktorandstudier så arbetar jag inom Tekniskt-naturvetenskapliga doktorandrådet (TNDR) där jag på årsmötet, 22 maj-14, blev vald att representera doktorander i:

  • Forskarutbildningsnämnden,
  • Jämställdhetsutskottet,
  • Nämnden för antagning av excellenta lärare.

Jag är intresserad av skapande/media och allmänbildning (dvs hur nå ut till en bredare publik) och som en kombination av dessa startade jag för flera år sedan (år 2009) en YouTube-kanal där jag ibland lägger upp små klipp jag gör på min fritid (dock inte lika mycket nu som förut). Jag försöker där visa det vackra jag ser i naturen och all dynamik den innehåller. Vi kommer också att i framtiden lägga upp kursen Hadron och Kvarkfysik (och eventuellt andra kurser) på samma kanal.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.