Antonia Kotronia

doktorand vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
antonia.kotronia[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Nyckelord: electrochemical energy storage 3d microbatteries lithium ion batteries carbon foams electrode architecturing

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.