Joel Dahlquist

doktorand vid Juridiska institutionen, Gäster och övrigt verksamma

E-post:
Joel.Dahlquist[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2305
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Doktor i internationell investerings- och handelsrätt (2019).

Mina kurser

Biografi

Född. 1987, Juristexamen (Lund), jur. dr. (Uppsala)

Forskningsintressen

Internationell investerings- och handelsrätt samt internationella skiljeförfaranden, särskilt gränslandet mellan de två.

Undervisning
International Investment Law (flera kurser på masternivå), International Commercial Arbitration (specialkurs), Internationell Privat- och Processrätt (termin 6). Handleder examensuppsatser och masteruppsatser inom dessa ämnen.

Tidigare erfarenhet
Georgetown University Law Center (Visiting Researcher), Lauterpaucht Centre for International Law, Cambridge (Visiting Scholar), UNCITRAL (intern), Södertörns Tingsrätt (tingsnotarie), Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce (associate counsel).

Uppdrag

Juridiska Doktorandrådet, ordinarie styrelseledamot 2013-2014
Biträdande kursföreståndare, Procedural Aspects of Investment Treaty Arbitration 2014-

Medgrundare till Nordic Network on Investment Law, redaktör på Investment Arbitration Reporter, värd för podcasten The Arbitration Station.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.