Vicki Paskalia

Universitetslektor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Vicki.Paskalia[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2269
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

JD, lektor i socialförsäkringsrätt. Min forskning har inriktning mot EU-rätt och frågor om samordning av socialförsäkring i EU samt genderperspektiv i socialförsäkring. Jag undervisar i socialrätt och EU-rätt.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.