Matilda Frick

forskningsassistent vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Utvecklingspsykologi

E-post:
matilda.frick[AT-tecken]psyk.uu.se
Fax:
018-471 5777
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Arbetsuppgifter

Jag är legitimerad psykolog och sedan hösten 2013 doktorand på institutionen för psykologi. Jag arbetar främst i ett longitudinellt forskningsprojekt där vi följer barn från 10 månader till 6 års ålder och undersöker utvecklingen av exekutiva funktioner (EF), t ex arbetsminne, impulskontroll samt förmågan att växla mellan uppgifter. Vi undersöker också hur sociala aspekter som föräldraskap, motorik och tidig uppmärksamhet påverkar utvecklingen av EF och senare beteendeproblem som t ex ADHD-symtom. Min handledare är docent Karin Brocki.

Jag undervisar också på 20 % och är då främst involverad i undervisning om neuropsykologi samt psykologisk testning och återkoppling av utredningsresultat.

Utbildning/kurser/övrigt

  • Doktorandutbildningen påbörjad 2013
  • Arbete som psykolog inom elevhälsan 2009-2013
  • Arbete som psykolog inom vuxenpsykiatrin 2006-2009
  • Psykologexamen 2006

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.