Michael Pujari Palmer

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
michael.palmer[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 7946
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.