Karl Bergman

Forskare vid Filosofiska institutionen, Teoretisk filosofi; Anknutna

E-post:
karl.bergman[AT-tecken]filosofi.uu.se
Telefon:
018-471 7366
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 H
Postadress:
Box 627
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Biografi

Avhandling

Min avhandling rör gränsområdet mellan evolutionsteori och epistemologi, och hur evolutionära förklaringsmodeller i psykologi och kognitionsvetenskap inverkar på klassiska kunskapsteoretiska frågeställningar.

Intresseområden

Evolutionsteori, pragmatism, fenomenologi, tysk idealism, vetenskapsteori, metafilosofi.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.