Torsten Leitner

Forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Röntgenfysik

E-post:
torsten.leitner[AT-tecken]physics.uu.se
Mobiltelefon:
070-1679353
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Torsten Leitner
Senast uppdaterad: 2021-03-09