Olle Nordberg

Adjungerad universitetslektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Olle.Nordberg[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 2952
Fax:
018-471 6187
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Kort CV

  • Filosofie Doktor i litteraturvetenskap våren 2017
  • Legitimerad gymnasielektor i ämnet Svenska våren 2014 (Gymnasielärarexamen 2002)
  • Fil.mag i pedagogiskt ledarskap 2010 (Skolledarhögskolan, Uppsala universitet)
  • Verksam gymnasielärare/lektor i Uppsala kommun mellan åren 2002 – 2015, 2017 –
  • Lärare, handledare och VFU-bedömare vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet 2013 –

Mina kurser

Forskning

Forskningsintressen

Empirisk läsforskning, litteraturdidaktik, receptionsforskning, medieforskning, skolrelaterad pedagogisk forskning, kulturstudier

Pågående forskning

Under våren 2017 inledde jag tillsammans med Torsten Pettersson ett nytt läsforskningsprojekt inom vilket vi undersöker unga människors möten med våldsskildringar i olika medieformer och med olika förförstålse. Jag följer också det stora nationella läsprojektet Berättelser som förändrar och har uppdraget att vara vetenskaplig utvärderare av detta.

Publikationer (i urval)

Nordberg, Olle, Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2017, 285 s. Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 49

Pettersson, Torsten; Skans Nilsson, Kersti; Wennerström Wohrne, Maria & Nordberg, Olle, Litteraturen på undantag. Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige, Göteborg: Makadam, 2015, 287 s.

Nordberg, Olle, ”Myt och verklighet om svenska 18-åringars fiktionsläsande”, Svensk forskning om läsning och läsundervisning (Tengberg, M. & Olin-Scheller, C. red.) Malmö: Gleerups 2015, s. 111–127.

Nordberg, Olle, ”Stämmer den etablerade bilden av gymnasisters fiktionsläsande? Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar”, Någonstädes mellan sol och söder, mellan nord och natt. Interdisciplinära studier tillägnade Torsten Pettersson (Björklund, Jenny et. al, red.), Sala: Gidlunds 2015, s. 220–242

Nordberg Olle, ”Kan läsning vara mer än avkoppling från uppkoppling? En studie av svenska tonåringars attityder till fiktionslitteratur år 2000 och 2012”, Faglig kunnskap i skole og laererutdanning II. Nordiska bidrag till fagdidaktikken (Amdal, A, Fjortoft, H & Guldal, T.M., red.), Bergen: Fagbokforlaget 2015, s. 75–97.

Nordberg, Olle, ”Endast avkoppling från uppkoppling? Svenska tonåringars attityder till fiktionslitteratur”, Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige, Torsten Pettersson, Skans Kersti Nilsson, Maria Wennerström Wohrne & Olle Nordberg, Göteborg: Makadam 2015a, s. 181–207.

Nordberg, Olle, Att finnas till som läsare – skönlitterär läsning i ett elevperspektiv. Didaktiska tillämpningar av en empirisk studie baserad på elevernas egna tankar om sin läsning, Inst. för nordiska språk vid Uppsala universitet, Uppsala: Kph, Trycksaksbolaget 2013, 91 s. (Svenska i utveckling. Vol 29).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.