Kine Johansen

postdoktor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Perinatal, neonatal och barnkardiologisk forskning

E-post:
Kine.Johansen[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5963
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
kine.johansen[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Som klinisk verksam fysioterapeut och specialist i pediatrik arbetar jag främst med barn mellan 0-18 mån, fr a utvecklingsneurologi. Jag brinner för tidig upptäckt och behandling. Det är detta intresse som har lett mig till forskningen. I mitt doktorandprojekt testade jag om en metod skapat för fysioterapeuter kunde användas inom barnhälsovården för att tidigt upptäcka motorisk försening/avvikelser under första levnadsåret. Nu planerar jag för ytterligare forskningsprojekt!

Akademiska meriter: sjukgymnast

Nyckelord: motorisk utveckling utvecklingsneurologi tidig identifikation evidensbaserad praktik förbättringskunskap barnhälsovård motorisk bedömning

Mina kurser

Biografi

Att mäta tidig motorisk utveckling på BVC

Barnhälsovården i Sverige träffar nästintill alla barn, och redan några dagar efter barnets födelse är kontakten etablerad med barnet och dess familj. BVC har därför en särskild möjlighet att hitta barn med motoriska problem tidigt. Men att hitta dessa barn kräver kunskap och verktyg. Idag mäts motorisk utveckling på BVC genom milstolpar, såsom att sitta, stå och gå. Detta är grova mått som inträffar sent under första levnadsåret och med stor variation mellan barn. Om man väntar till barnet är sent i att uppnå de förväntade milstolparna kan dyrbar behandlingstid gå förlorad. Det är därför nödvändigt att bedöma motorik mer detaljerat.

I mitt projekt undersökte vi därför om Structured Observation of Motor Performance in Infants (SOMP-I), en metod skapad för fysioterapeuter, är en användbar metod för sjuksköterskor på BVC för att tidigt, dvs. under det första levnadsåret identifiera barn som behöver särskilda insatser inom det motoriska området. Resultaten visade att sjuksköterskor kan bedöma motorisk förmåga enligt SOMP-I, men att det tar tid och möda att lära sig något nytt. SOMP-I visade sig även vara kliniskt användbart inom det reguljära arbete på BVC.

Vår forskning har även visat att SOMP-I tidigt identifierar förtidigt födda barn som sedan utvecklar cerebral pares (CP).

Nu handleder jag spännande uppsatser och hoppas kunna presentera resultat inom kort!

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.