Kine Johansen

postdoktor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Forskargrupp; Perinatal, neonatal och barnkardiologisk forskning

E-post:
Kine.Johansen[AT-tecken]kbh.uu.se
Telefon:
018-611 5963
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
kine.johansen[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Jag är postdoktor i barnneurologi och brinner för tidig upptäckt och behandling av barn med motoriska svårigheter. Som pediatrisk fysioterapeut har jag arbetat främst med barn 0-18 mån. Tidigare har jag undersökt om sjuksköterskor inom barnhälsovården kan använda en evidensbaserad metod för att identifiera barn med motoriska problem under första levnadsåret. Idag leder jag projektet “DCD hos vuxna” som undersöker hur motoriska svårigheter utvecklas från barndomen till vuxen ålder.

Akademiska meriter: sjukgymnast

Nyckelord: motorisk utveckling utvecklingsneurologi tidig identifikation evidensbaserad praktik förbättringskunskap barnhälsovård motorisk bedömning

Att mäta tidig motorisk utveckling på BVC

Barnhälsovården i Sverige träffar nästintill alla barn, och redan några dagar efter barnets födelse är kontakten etablerad med barnet och dess familj. BVC har därför en särskild möjlighet att hitta barn med motoriska problem tidigt. Men att hitta dessa barn kräver kunskap och verktyg. Idag mäts motorisk utveckling på BVC genom milstolpar, såsom att sitta, stå och gå. Detta är grova mått som inträffar sent under första levnadsåret och med stor variation mellan barn. Om man väntar till barnet är sent i att uppnå de förväntade milstolparna kan dyrbar behandlingstid gå förlorad. Det är därför nödvändigt att bedöma motorik mer detaljerat.

I mitt projekt undersökte vi därför om Structured Observation of Motor Performance in Infants (SOMP-I), en metod skapad för fysioterapeuter, är en användbar metod för sjuksköterskor på BVC för att tidigt, dvs. under det första levnadsåret identifiera barn som behöver särskilda insatser inom det motoriska området. Resultaten visade att sjuksköterskor kan bedöma motorisk förmåga enligt SOMP-I, men att det tar tid och möda att lära sig något nytt. SOMP-I visade sig även vara kliniskt användbart inom det reguljära arbete på BVC.

Vår forskning har även visat att SOMP-I tidigt identifierar förtidigt födda barn som sedan utvecklar cerebral pares (CP).

Nu handleder jag spännande uppsatser och hoppas kunna presentera resultat inom kort!

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Kine Johansen
Senast uppdaterad: 2021-03-09