Anette Persson Stache

projektledare vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

E-post:
anette.stache[AT-tecken]uuinnovation.uu.se
Telefon:
018-471 1820
Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

Jag arbetar med konceptet AIMday som Uppsala universitet har utarbetat och utvecklat som ett strategiskt verktyg för nyttiggörande av forskningsresultat genom samverkan med organisation i näringsliv och samhälle, www.aimday.se

UU Innovation erbjuder ett brett stöd för nyttiggörande som bland annat inkluderar kommersialisering, samverkan med externa parter, hantering av immateriella tillgångar och kompetensutveckling.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.