Anette Persson Stache

projektledare vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

E-post:
anette.stache[AT-tecken]uuinnovation.uu.se
Telefon:
018-471 1820
Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

UU Samverkans uppdrag är att verka för att forskningsbaserad kunskap kommer samhället till nytta genom samverkan. Stöd till forskare och forskargrupper att etablera, utveckla och driva samverkans- och innovationsprojekt med externa aktörer. T.ex. rådgivning om nyttiggörande genom samverkan, process- och projektledning, samverkansavtal och finansiering.

Jag arbetar även med konceptet AIMday som Uppsala universitet har utvecklat som ett strategiskt verktyg för samverkan med externa organisationer.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anette Persson Stache