Anna Arvidsson

Affilierad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
Anna.Arvidsson[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är socionom, har en Masterexamen i sexologi från Malmö högskola och en PhD i medicinsk vetenskap från Uppsala universitet. Idag arbetar jag 20 % som universitetsadjunkt på Malmö universitet inom sexologiområdet, och jag har en 80 % tjänst inom Helsingborgs stad som socialkonsulent.

Föräldraskap genom assisterad befruktning, med fokus på surrogatmoderskap i Sverige och Indien

Min forskning har handlat om surrogatmoderskap både i en svensk och i en indisk kontext. Både Sverige och Indien saknade reglering kring surrogatmoderskap. Det är dock tillåtet att använda surrogatmoderskap i Indien, men inte i Sverige. Svenska par vände sig till Indien för att använda surrogatmoderskap. Forskningen i Sverige är inriktad främst på sociala och legala aspekter på surrogatmoderskap. Jag undersökte erfarenheter från de som använt surrogatmoderskap och även familjerättssekreterares erfarenheter av att hantera ärenden som berör surrogatmoderskap. Min forskning i Indien inriktade sig främst på att undersöka uppfattningen kring surrogatmoderskap som en möjlighet till föräldraskap. Den teoretiska ansatsen grundar sig i socialkonstruktivism. Det har saknats empiriska studier kring surrogatmoderskap och dessa behövs för att det ska kunna fattas välgrundade politiska beslut som berör surrogatmoderskap.

Handledare

Birgitta Essén
Sara Johnsdotter, Malmö Högskola

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Arvidsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09