Anna Arvidsson

Affilierad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
Anna.Arvidsson[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Socionom, Master i sexologi

Mina kurser

Biografi

Föräldraskap genom assisterad befruktning, med fokus på surrogatmoderskap i Sverige och Indien

Min forskning handlar om surrogatmoderskap både i en svensk och i en indisk kontext. Både Sverige och Indien saknar reglering kring surrogatmoderskap. Det är dock tillåtet att använda surrogatmoderskap i Indien, men inte i Sverige. Svenska par har därför vänt sig till Indien för att använda surrogatmoderskap. Forskningen i Sverige är inriktad främst på sociala och legala aspekter på surrogatmoderskap. Jag undersöker erfarenheter från de som använt surrogatmoderskap och även socialarbetares erfarenheter av att hantera ärenden som berör surrogatmoderskap. Min forskning i Indien inriktar sig främst på att undersöka uppfattningen kring surrogatmoderskap som en möjlighet till föräldraskap. Den teoretiska ansatsen grundar sig i socialkonstruktivism. Det saknas empiriska studier kring surrogatmoderskap och dessa behövs för att det ska kunna fattas välgrundade politiska beslut som berör surrogatmoderskap.

Handledare

Birgitta Essén
Sara Johnsdotter, Malmö Högskola

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.