Jennifer Leijon

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Jennifer.Leijon[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
072-2529212
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand på avdelningen för elektricitetslära. Undersöker möjligheten att driva en avsaltningsanläggning med vågkraft för att skapa färskvatten.

Nyckelord: water wave energy converter sustainable development förnybarenergi marinenergi vågkraft freshwater desalination

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.