Therese Avallin

Doktorand vid Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Omvårdnadsforskning

E-post:
therese.avallin[AT-tecken]surgsci.uu.se
Telefon:
018-471 6634
Mobiltelefon:
070-4250227
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 15, BV
751 85 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset, ingång 70, 1 tr
751 85 Uppsala

Kort presentation

Specialistsjuksköterska kirurgisk vård, doktorand vårdvetenskap. Intresseområde personcentrerad vård som möter patientens fundamentala behov. Föreläser om personcentrerad vård. Fotograferar IRL Kirurgisk vård. Doktorandprojekt inom det internationella forskningsprogrammet SMAAPP som har Fundamentals of Care framework som teoretiskt ramverk. Medlem i ILC: https://intlearningcollab.org. Ordförande Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor inom Kirurgisk vård: www.nfsk.se.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Therese Avallin
Senast uppdaterad: 2021-03-09