Helena Wandin

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om funktionshinder och habilitering

E-post:
helena.wandin[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
BOX 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand på halvtid sedan 2012 och avhandlingsarbetet handlar om kommunikationsinsatser vid Rett syndrom. Intresseområden är hjälpmedel och strategier för att stödja språklig och kommunikativ utveckling. Målgruppen är personer med Rett syndrom och andra med komplexa svårigheter, bl.a. motorisk och kommunikativ funktionsnedsättning. Helena arbetar även kliniskt som logoped på Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser på Frösön.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.