Anna Grönberg

samverkansledare vid Uppsala universitet Innovation (UU Innovation)

E-post:
anna.gronberg[AT-tecken]uuinnovation.uu.se
Telefon:
018-471 7045
Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala

Kort presentation

Samverkansledarna på UU Innovation hjälper forskare och studenter på Uppsala universitet att utveckla kontakter och samarbeten med företag, offentliga och ideella organisationer.

Vi är en grupp om ett tiotal personer med olika akademiska bakgrunder som sammantaget även har gedigen yrkeserfarenhet från flertalet branscher och sektorer i samhället.

Mina yrkeserfarenheter finns inom konst/kultur, besöksnäring, detaljhandel, tandvård samt kommunal- & regional utveckling - som chef och projektledare.

Nyckelord: kulturvård kulturarv kommunal kompetens samverkan regional organisations innovation quality management collaboration besöksnäring collaboration university-society ledarskap konstvetenskap macroeconomics eu project management organisation project management (konst-)hantverk change management lead management organisationsutveckling crm organisational change management innovation management kommuner regioner human resource management process management strategic management innovationskontor innovation support kultur organisational development innovationsledning samverkansledning salesforce

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.