Amendra Shrestha

forskare vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
amendra.shrestha[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Forskare vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Perceptions- och kognitionspsykologi

E-post:
amendra.shrestha[AT-tecken]psyk.uu.se
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Amendra Shrestha
Senast uppdaterad: 2021-03-09