Jessica Nettelblad

Teknisk systemadministratör vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
jessica.nettelblad[AT-tecken]uppmax.uu.se
Telefon:
073-4697065018-471 2690
Mobiltelefon:
076-0183703
Besöksadress:
Rum POL 1420 ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jessica Nettelblad
Senast uppdaterad: 2021-03-09