Anna Liv Jonsson

Utredare vid Development Office

E-post:
annaliv.jonsson[AT-tecken]uadm.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250548
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Utredare vid Kommunikationsavdelningen, Enheten för avdelningsgemensamma funktioner

Mobiltelefon:
070-4250548
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Kort presentation

Utredare på Development Office sedan januari 2021, med uppgift att ta fram en förstudie för Uppsala universitets 550-årsjubileum.

Anna Liv Jonsson arbetar sedan januari 2021 som utredare på Development Office, med uppgift att ta fram en förstudie för Uppsala universitets 550-årsjubileum.

2012-2019 arbetade Anna Liv som projektledare på Kommunikationsavdelningen, primärt med universitetsledningens besök, evenemang och projekt. Hon ledde bland annat med arbetet med Nobelföreläsningarna, och under 2015 var hon producent för Uppsala universitets uppsättning av West Side Story, en del av samverkansprojektet Den Goda Staden.

Mellan mars 2019 och oktober 2020 arbetade Anna Liv med universitetsövergripande evenemang på King's College London.

Hennes studiebakgrund består av en kandidatexamen i socialpsykologi och en i praktisk svenska, samt en masterexamen i sociologi, samtliga från Uppsala universitet. Masteruppsatsen handlade om sittningskultur på Uppsalas studentnationer, kandidatuppsatserna om skådespelares arbete ur olika perspektiv.

Under studietiden var hon mycket engagerad i nationslivet, bland annat på Västmanlands-Dala nation och i Kuratorskonventet. Hon initierade befattningen Kultursamordnare som hon innehade i två år.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Liv Jonsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09