Anna Liv Jonsson

projektledare (Tjänstledig) vid Kommunikationsavdelningen, Enheten för ledningsstöd och samverkan

E-post:
annaliv.jonsson[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 1475
Mobiltelefon:
070-4250548
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala
Tjänstledig:
2019-08-05 - 2020-02-29

Kort presentation

Arbetar sedan 2012 bland annat med universitetsledningens besök och projekt.

Mina kurser

Biografi

Anna Liv Jonsson arbetar sedan mars 2012 som projektledare på Kommunikationsavdelningen, primärt med universitetsledningens besök, evenemang och projekt. Återkommande projekt som Anna Liv leder är Nobelföreläsningarna som äger rum varje år den 13 december. Under 2015 var hon producent för Uppsala universitets uppsättning av West Side Story, en del av samverkansprojektet Den Goda Staden. Läs mer här: www.uu.se/westsidestory.

Hennes studiebakgrund består av en kandidatexamen i socialpsykologi och en i praktisk svenska, samt en masterexamen i sociologi, samtliga från Uppsala universitet. Masteruppsatsen handlade om sittningskultur på Uppsalas studentnationer, kandidatuppsatserna om skådespelares arbete ur olika perspektiv.

Under studietiden var hon mycket engagerad i nationslivet, bland annat på Västmanlands-Dala nation och i Kuratorskonventet. Hon initierade befattningen Kultursamordnare som hon innehade i två år. Hon har fortfarande tät kontakt med nationerna och Kuratorskonventet i sin tjänst.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.