Freddie Lymeus

Postdoktor i miljöpsykologi vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
freddie.lymeus[AT-tecken]ibf.uu.se
Mobiltelefon:
073-5317231
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Klinisk psykologi

E-post:
freddie.lymeus[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2130
Mobiltelefon:
073-5317231
Fax:
018-471 2400
Besöksadress:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Freddie Lymeus
Senast uppdaterad: 2021-03-09