Seung Hee Jeong

Forskare vid Institutionen för materialvetenskap, Mikrosystemteknik - MST

E-post:
seunghee.jeong[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
072-3705093
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.