Ewa Jonsson

forskare vid Engelska institutionen

E-post:
ewa.jonsson[AT-tecken]engelska.uu.se
Mobiltelefon:
072-9999554
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L
Postadress:
Box 527
751 20 Uppsala

Projektkoordinator vid Avdelningen för internationalisering, Enheten för globalt samarbete

E-post:
ewa.jonsson[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 3607
Mobiltelefon:
072-9999554
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

PhD in English Linguistics (Uppsala University, 2013)

As researcher in English linguistics at Uppsala University, I specialize in corpus linguistics and historical sociopragmatics. My research interests include multidimensional analysis and the endeavor of defining orality across spoken and written registers, as reflected in my monograph Conversational writing (Lang, 2015) on computer chat and my co-edited volume Voices past and present (with T. Larsson, Benjamins 2020) on features of involvement/orality in historical and present-day texts. I have also published on the pragmatics of emojis and intensifying adverbs, and I am currently co-authoring a book on the sociopragmatics of intensifiers in Late Modern English courtroom discourse.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ewa Jonsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09