Johan Wrammert

Associerad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Global hälsa - implementering och hållbarhet

E-post:
Johan.Wrammert[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Jag är en barnläkare baserad i Uppsala. Mitt mål med arbetslivet är att förbättra hälsa och överlevnad hos barn och ungdomar i Sverige och globalt. I det arbetet använder jag kliniska färdigheter, forskningsinsatser och erfarenhet från ledarskap inom sjukvården.

Akademiska meriter: ST-läkare

Nyckelord: global health neonatal health pediatric medicine health management

Mina kurser

Biografi

Jag arbetar som läkare vid Barnsjukhuset i Uppsala sedan 2011 och blev färdig barnläkare 2019. Mellan 2014 och 2018 var jag sektionschef för akutsjukvården för barn i Uppsala. Jag är också forskare inom internationell kvinno- och barnhälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet.

Forskning

Jag disputerade 2017 på en avhandling om träning i hjärtlung-räddning på ett förlossningssjukhus i Nepal. Min forskning inom global barnhälsa fokuserar på omhändertagande av nyfödda. Förutom den kliniska aspekten gällande interventioner i nyföddhetsperioden intresserar jag mig för implementeringsstrategier och hälsosystemsutveckling i låginkomstländer.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.