Johan Wrammert

Associerad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell barnhälsa och nutrition

E-post:
Johan.Wrammert[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: ST-läkare

Nyckelord: global health neonatal health pediatric medicine health management

Mina kurser

Biografi

Johan arbetar som läkare vid Barnsjukhuset i Uppsala sedan 2011. Mellan 2014 och 2018 var han sektionschef för akutsjukvården. Johan är också forskare inom internationell kvinno- och barnhälsa vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala Universitet. 2017 disputerade han inom ämnet global nyföddhetshälsa.

Forskning

Johans forskning inom global barnhälsa fokuserar på neonatalt omhändertagande. Han har deltagit i flera forskningsprojekt i Nepal inom nyföddhetshälsa. Hans avhandling baserades på en interventionsstudie med träning i neonatal HLR på ett förlossningssjukhus i Nepal. Förutom den kliniska aspekten gällande interventioner i neonatalperioden intresserar sig Johan för implementeringsstrategier och hälsosystemsutveckling i låginkomstländer.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.