Evin Ismail

doktorand vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
evin.ismail[AT-tecken]ibf.uu.se
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

doktorand vid Sociologiska institutionen, Doktorander

E-post:
evin.ismail[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 7845
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.