Habtom Desta Asfaw

forskare vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
habtom.desta.asfaw[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Educational background

  • PhD in materials chemistry (2012 up 2017), Uppsala University (Sweden)
  • MSc in Materials for Energy Storage and Conversion (2010-2012), Universite de Toulouse: Paul Sabatier (France), Universite de Picardie: Jules Verne (France), Politechnika Warszawska (Poland) and Uppsala Universitet (Thesis project)
  • MSc in Physical Chemistry (2009-2010) Addis Ababa University (Ethiopia)
  • BSc in Applied Chemistry Ambo College-Jimma University (Ethiopia)

Work experience

  • Researcher at Uppsala University, 2019-
  • Postdoctoral researcher at Empa, Switzerland, 2018-2019
  • Research Associate in Materials Chemistry, Department of Chemistry, Imperial College London, UK, 2017-2018
  • Graduate Assistant: Ambo University (2007-2009)

Forskning

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.