Max Backman

Doktorand (Tjänstledig) vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Klinisk och experimentell patologi; Forskargrupp Patrick Micke

E-post:
max.backman[AT-tecken]igp.uu.se
Besöksadress:
Dag Hammarskjölds väg 20
751 85 Uppsala
Postadress:
Rudbecklaboratoriet
751 85 UPPSALA
Tjänstledig:
2019-09-23 - 2022-03-21

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09