Jens Nørkær Sørensen

forskare vid Institutionen för geovetenskaper, Vindenergi

E-post:
jens.sorensen[AT-tecken]geo.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 VISBY
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 VISBY

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.