Andreas Heymowski

adjungerad professor vid Konstvetenskapliga institutionen, Kulturvård

E-post:
andreas.heymowski[AT-tecken]konstvet.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Min deltidstjänst (15%) vid Uppsala universitet ägnas huvudsakligen åt undervisning i byggnadsvård i teori och verklighet, sedd ur arkitektpraktikerns synvinkel. Undervisningen är på både grund- och vidareutbildningsnivå. Därutöver deltar jag med arkitektkunskaper i några av Kulturvårds tvärvetenskapliga forskningsprojekt.

Resten av min arbetstid upptas till största delen av att som slottsarkitekt ansvara för vården av Stockholms slott.

Jag nås säkrast på e-post <andreas.heymowski@hosark.se>

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.