Susanne Zetterblom

koordinator vid Forum för samverkan

E-post:
susanne.zetterblom[AT-tecken]forumforsamverkan.uu.se
Mobiltelefon:
070-3145540
Besöksadress:
Blåsenhus, von Kraemers allé 1
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.