Tom Mels

Universitetslektor docent vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
tom.mels[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Telefon:
018-471 83510498-108351
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Jag är programsamordnare för Kandidatprogram i samhällsplanering vid Campus Gotland. Min forskning berör främst planering och rättvisefrågor kring natur och landskap: modernitet och naturskydd i Sverige, makt och myrodling på Gotland 1850-1950, planering och vindkraft. Jag undervisar på ett dussin kurser om planeringsteori, naturresurser, globalisering, det offentliga rummets omvandling, landskap och miljörättvisa och är handlederare till en handfull doktorander.

Akademiska meriter: Docent

Jag disputerade vid Lunds Universitet 1999, och arbetade därefter som universitetslektor vid Lunds Universitet och Malmö Högskola (1999-2000), Högskolan i Kalmar/ Linnéuniversitetet (2000-2009), samt vid Högskolan på Gotland (2009-2013). Jag var även postdoc vid University College Dublin (2001-2002) och gästlektor vid kulturgeografiska institutionen vid Stockholms Universitet 2009-2012. 2009 blev jag utsedd till docent i kulturgeografi vid Lunds Universitet.

Min forsking eftersträvar kritiskt reflexiv kunskap om makt, rättvisefrågor och diskurser kring natur och landskap. Nuvarande forskningsintressen berör bl.a. modernitet och naturskydd i Sverige, makt och myrodling på Gotland 1850-1950, samt planering och vindkraft. För närvarande undervisar jag även på ett tiotal kurser om naturresurser, planering och planeringsteori, det offentliga rummet, globalisering och miljörättvisa. Jag har också under många år engagerat mig i att organisera nationella forskarkurser med landskap som huvudtema (tillsammans med Tomas Germundsson vid Lunds universitet) och är handledare för en handfull doktorander.

Min forskning har bl.a. publicerats i tidskrifter som Annales de Géographie , Antipode, Cultural Geographies, Environment and Planning D: Society and Space, Landscape Research, Journal of Historical Geography och Geografiska Annaler. Jag har under ett decennium varit en av redaktörerna för Landscape Research (Routledge) samt arbetar på redaktörsrådet (editorial board) för Cultural Geographies (Sage).

Publikationer i urval:

Mels, Tom (2021) Producing landscapes of environmental justice: Exploitation of woodlands and wetlands and deep historical geographies of justice in Gotland. Landscape Ecology. DOI :10.1007/s10980-021-01284-w.

Mels, Tom (2020) The deep historical geography of environmental justice: accumulation conservation and national park planning in Sweden. Annales de Géographie 736;3, 31-54

Mels, Tom (2018) ’Rumsliga metoder’. In Svanqvist, Yvonne & Martin Gustafsson (red.) Metod Guide för historiska studier (Lund, Studentlitteratur,) 275-304.

Mels, Tom (2018) ‘Landscape Interpretation.’ In Warf, Barney (ed) Oxford Bibliographies in Geography. New York: Oxford University Press.

Olwig, Kenneth R. & Tom Mels (2018) ’Ideology.’ In Kitchin, Rob & Nigel Thrift (eds) International Encyclopedia of Human Geography, second edition.

Mels, Tom (2017) ‘Existentialism’. In Douglas Richardson, Noel Castree, Michael F. Goodchild, Audrey Kobayashi, Weidong Liu, and Richard A. Marston Richardsson (eds) The International Encyclopedia of Geography, Wiley-Blackwell and the Association of American Geographers.

Mels, Tom (2016) The trouble with representation: Landscape and Environmental Justice', Landscape Research 41:4, 417-424.

Mels, Tom (2015) ‘Environmental discourse’. In Richardsson, Dough et al. (eds) The International Encyclopedia of Geography, Wiley-Blackwell and the Association of American Geographers.

Mitchell, Don & Mels, Tom (2015) ’From Gotland to Youngstown: The Indissoluble Link between Landscape and Justice’. In M. Elen Deming Finding Center: Studies in Landscape and Values. Louisiana State University Press, Baton Rouge, LA. 230-255.

Mels, Tom (2014) Primitive accumulation and the production of abstract space: 19th-century mire reclamation on Gotland. Antipode 46:4 1113-1133

Mels, Tom (2013) ’Globalism, particularism and the greening of neoliberal energy landscapes’. In Bradley, Karin Green Utopianism: practices and perspectives. Taylor and Francis/Routledge, New York. 165-179.

Germundsson, Tomas & Mels, Tom (2013) (eds) Theme issue Revolutionary Landscapes Geografiska Annaler B: Human Geography 94:3

Mels, Tom & Mitchell, Don (2012) ‘Landscape and Justice’. In James Duncan, Nuala Johnson, Richard Schein (eds) A Companion to Cultural Geography. Blackwell, Oxford.

Setten, Tom & Mels, Tom (2007) (eds) Theme issue Landscape Geografiska Annaler B: Human Geography 89:3

Mels, Tom (2006) The Low Countries’ connection: landscape and the struggle over representation around 1600 Journal of Historical Geography 32, s. 712-730.

Buttimer, Anne & Mels, Tom (2006) By Northern lights. On the Making of Geography in Sweden. Ashgate, Aldershot.

Mels, Tom (2004) (ed) Reanimating Places: A Geography of Rhythms. Ashgate, Aldershot.

Mels, Tom (2002) Nature, home and scenery: the official spatialities of Swedish national parks Environment and Planning D: Society and Space 20, s. 35-54

Mels, Tom (1999) Wild Landscapes: The Cultural Nature of Swedish National Parks. Lund University Press, Lund. Dissertation.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Tom Mels
Senast uppdaterad: 2021-03-09