Magnus Larsson

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Kvalitetsteknik

E-post:
magnus.larsson[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 8433
Mobiltelefon:
070-1679983
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
751 21 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.