Monica Norberg

Universitetsadjunkt vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
monica.norberg[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Kort presentation

Jag är utbildningsledare inom rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. Är teamledare i Samverkan för Bästa Skola där jag f n är ute i två olika kommuner avseende verksamhetsutveckling och handledning av skolchefer och rektorer samt processledare. Jag handleder masterstudenter . Forsningsintresse inom ledarskap, inkludering och verksamhetsutveckling.

Nyckelord: ledarskap inkludering verksamhetsutveckling kvalitetsutveckling mångfald delaktighet kultur

Publications/conferences

Norberg, M. (2020). Elever i grundskolan ska utvecklas så långt som möjligt
- vad innebär det?
(Kandidatuppsats i Rättsvetenskap). Örebro universitet, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Norberg, M. (2019). Engagerat ledarskap för att skapa förutsättningar för allas delaktighet: Utgångspunkter i kvalitetsarbetet (Doktorsavhandling). Uppsala Dissertations from the Faculty of Science and Technology, ISSN 1104-2516; 138. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Norberg, M. (2017). Mångfald i skolan - etiska perspektiv på inkludering. Kap 7 ur Etiska perspektiv på skolledares arbete. Studentlitteratur: Lund.

Dutrow, A., Norberg, M., & Sedibe, M. (2014). Exploring the University. Student Teachers’ Perception of their Knowledge and Ability to Teach a Diverse Population of Learners: A Comparative Study between South Africa, Sweden and United States American College. Mediterranean Journal of Social Science, 5(20). doi:10.5901/mjss.2014.v5n20p1701

Norberg, M. (2014). Diversity management: An approach to combine diversity to commitment. 17th QMOD Conference, International conference quality and service sciences, 2014 September 3-5, Prague, Czech Republic.

Norberg, M. (2013). Diversity and Commitment: A Possible Combination? Presented at 12th International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations, 2013 June 26 – 28, Darwin, Australia.

Norberg, M. (2012). Exploring the role of employeeship in a learning organization. 17th QMOD Conference, International conference quality and service sciences, 2012 September 5 – 7, Poznan, Poland.

Norberg, M. (2011). Managing diversity: Thoughts from a manager’s perspective . Presented at 11th International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations, 2011 June 20 – 22, Cape Town, South Africa.

Dutrow, A. & Norberg, M. (2011). Diversity training in a teacher education. Presented at 3rd ENSEC Conference, 2011 June 29 – July 3, Manchester, United Kingdom.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Monica Norberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09