Monica Norberg

Universitetsadjunkt vid Institutionen för teknikvetenskaper, Kvalitetsteknik

E-post:
Monica.Norberg[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 83790498-108379
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

utbildare vid Avdelningen för rektorsutbildning

Besöksadress:
Von Kraemers Allé 1
Postadress:
Box 2136
750 02 UPPSALA

Kort presentation

Jag är lärare inom kvalitetsteknik vid Campus Gotland där jag framförallt ansvarar för utbildningar inom ledarskap, kultur, hållbarhet och projektledning. Ansvarar för de engelska utbildningarna inom projekt och ledarskap. Jag är också utbildningsledare inom rektorsutbildningen vid Uppsala universitet. Ingår som teamledare i Samverkan för Bästa Skola där jag f n är ute i två olika kommuner avseende verksamhetsutveckling och handledning av skolchefer och rektorer.

Nyckelord: ledarskap verksamhetsutveckling mångfald delaktighet

Mina kurser

Biografi

Publications/conferences

Norberg, M. (2017). Mångfald i skolan - etiska perspektiv på inkludering. Kap 7 ur Etiska perspektiv på skolledares arbete. Studentlitteratur: Lund.

Dutrow, A., Norberg, M., & Sedibe, M. (2014). Exploring the University. Student Teachers’ Perception of their Knowledge and Ability to Teach a Diverse Population of Learners: A Comparative Study between South Africa, Sweden and United States American College. Mediterranean Journal of Social Science, 5(20). doi:10.5901/mjss.2014.v5n20p1701

Norberg, M. (2014). Diversity management: An approach to combine diversity to commitment. 17th QMOD Conference, International conference quality and service sciences, 2014 September 3-5, Prague, Czech Republic.

Norberg, M. (2013). Diversity and Commitment: A Possible Combination? Presented at 12th International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations, 2013 June 26 – 28, Darwin, Australia.

Norberg, M. (2012). Exploring the role of employeeship in a learning organization. 17th QMOD Conference, International conference quality and service sciences, 2012 September 5 – 7, Poznan, Poland.

Norberg, M. (2011). Managing diversity: Thoughts from a manager’s perspective . Presented at 11th International Conference on Diversity in Organizations, Communities and Nations, 2011 June 20 – 22, Cape Town, South Africa.

Dutrow, A. & Norberg, M. (2011). Diversity training in a teacher education. Presented at 3rd ENSEC Conference, 2011 June 29 – July 3, Manchester, United Kingdom.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.