Gustaf Leijonhufvud

Forskare vid Konstvetenskapliga institutionen

E-post:
gustaf.leijonhufvud[AT-tecken]konstvet.uu.se
Mobiltelefon:
070-3691961
Besöksadress:
Engelska parken,
Thunbergsvägen 3H
752 38 UPPSALA
Postadress:
Box 630
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Postdoktor i kulturvård vid Uppsala Universitet Campus Gotland.

Programansvarig för masterprogrammet i humaniora med inriktning Kulturarv och hållbarhet.

Min forskning handlar om långsiktigt hållbar förvaltning av kulturarv, med ett fokus på energi- och inneklimatfrågor. Jag är särskilt intresserad av hur forskning och praktik förhåller sig till varandra inom detta område.

Pågående forskning: www.sparaochbevara.se

Researchgate

Academia.edu

Nyckelord: cultural heritage sustainable development

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.