Mathias Cöster

universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen

E-post:
mathias.coster[AT-tecken]fek.uu.se
Telefon:
0498-108393
Besöksadress:
Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Campus Gotland Uppsala universitet
62167 Visby

Kort presentation

Verksam vid Campus Gotland som lärare, forskare och programansvarig. Undervisar i kurser inom redovisning och ekonomistyrning. Forskar om digitalisering och sambandet mellan prismodeller, affärsmodeller och affärsekologier. Vidare också om organisationers styrning för att uppnå hållbarhetsmål. Samverkar med aktörer i det gotländska samhället, bl.a. styrelsemedlem i företagarföreningen Tillväxt Gotland. Medverkar regelbundet i P4 Radio Gotland med programinslaget "Företagsdoktorerna".

Mina kurser

Biografi

Disputerade 2007 med en avhandling om hur digitaliseringen har omvandlat den grafiska industrin. Var under forskarstudierna doktorand vid Ekonomiska informationssystem (EIS) i Linöping och associerad till forskarskolan Management och IT (MIT). Har varit verksam som adjunkt och lektor vid Campus Gotland sedan 2003. Under de senaste tio åren har jag och fyra kollegor intresserat oss mycket för hur modern och innovativ prissättning kan utformas för att ligga i linje med företagets affärsmodell samt den affärsekologi som omger företaget. Projektet initierades av telekomföretaget Ericsson AB och genomfördes av forskare från olika lärosäten. Erfarenheterna från detta projekt har vi dokumenterat i både böcker och artiklar som har kommit att utgöra en påtaglig del av svensk företagsekonomisk forskning om prissättning. Vi fortsätter nu att forska och utbilda om metod för utformning av prismodeller i nära samarbete med såväl företag som offentliga organisationer, genom ett samarbete som vi kallar CASIP (Centre for Advanced Studies of Innovative Price models).

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.