Gunnar Dahlin

Universitetsadjunkt vid Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Kvalitetsteknik

E-post:
gunnar.dahlin[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
0498-108381018-471 8381
Mobiltelefon:
070-2351331
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Universitetsadjunkt i Industriell teknik och programansvarig för Högskoleingenjörsutbildningen i Kvalitetsutveckling och Ledarskap 180 hp

Förutom lärare i bland annat kurser med inriktning mot kvalitetsteknik och projektledning är jag även forskarstuderande.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Gunnar Dahlin