Carina Johansson

Universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anställda

E-post:
carina.johansson[AT-tecken]etnologi.uu.se
Telefon:
018-471 83850498-108385
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet,Campus Gotland
Cramérgatan 3
621 67 Visby

Kort presentation

Jag undervisar i etnologi/folkloristik samt på Liberal Artsprogrammet vid Campus Gotland. Mina främsta forskningsintressen rör kulturarvspolitik, hållbara besök och visuell kultur. Pågående projekt rör Gotlands turismhistoria och bilden av Gotland, guideberättelser, kustliv och trädgårdars betydelse. Jag arbetar också med att få igång ett långsiktligt insamlingsprojekt om gotländskt vardagsliv, samt om Botaniska trädgården i Visby.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carina Johansson