Carina Johansson

Universitetslektor vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi, Etnologi; Anställda

E-post:
carina.johansson[AT-tecken]etnologi.uu.se
Telefon:
018-471 83850498-108385
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet,Campus Gotland
Cramérgatan 3
621 67 Visby

Kort presentation

Jag undervisar i etnologi/folkloristik på grund- och masternivå mestadels vid Campus Gotland. Mina främsta forskningsintressen rör kulturarvspolitik, hållbara besök, vardagsliv och visuell kultur. Pågående projekt rör kvinnliga fotografer på Gotland i ett kulturhistoriskt perspektiv, botaniska trädgården i Visby som besöksmål och som en del av Världsarvet Hansestaden Visby. Även en bok om människornas Gotland är på gång, tillsammans med en fotograf, för att nyansera "bilden av Gotland".

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Carina Johansson
Senast uppdaterad: 2021-03-09