Petter Hellström

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
petter.hellstrom[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
petter.hellstrom[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är idé- och lärdomshistoriker, verksam både vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Institutionen för idé- och lärdomshistoria. I min forskning intresserar jag mig för vetenskapliga försök att dela in världen i kategorier, bygga system och skapa ordning, liksom betydelsen av metaforer, modeller, bilder och visuell kultur inom vetenskapernas historia.

Akademiska meriter: FD, MPhil, BA Hons

Nyckelord: history of classification history of racism science and religion history of the life sciences history of evolutionary theory taxonomy and systematics metaphors and models visual culture of science historical method historiography history of natural history information management history of science historical epistemology scientific rhetoric science pedagogy history of cartography

Jag är filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria, disputerad vid Uppsala universitet år 2019. Sedan tidigare har jag även en masterexamen i vetenskapshistoria från University of Cambridge, samt en kandidatexamen i arabiska och religionsvetenskap från University of London.

Förutom olika anställningar vid Uppsala universitet har jag också varit anställd vid Södertörns högskola och Karolinska Institutet. Jag har varit gästforskare vid Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte i Berlin, Centre Alexandre Koyré i Paris, University of Cambridge samt Universität Luzern.

Jag disputerade i september 2019 på avhandlingen ”Trees of Knowledge: Science and the Shape of Genealogy”. Opponentens rapport finns tillgänglig online, liksom universitetets pressmeddelande.

Sedan 2020 driver jag projektet ”The Family Tree: A History of Scientific Imagination”, som kronologiskt och kunskapshistoriskt tar vid där avhandlingen slutade. Projektet ingår som en del av det internationella forskningsprogrammet ”In the Shadow of the Tree”, som finansieras av The Swiss National Science Foundation.

Hösten 2022 påbörjar jag forskningsprojektet ”Afrikas vita fläckar: Hur upplysningens geografer rensade kartan”. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Följ mig gärna på Twitter och Academia.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Petter Hellström
Senast uppdaterad: 2021-03-09