Petter Hellström

Gästforskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
petter.hellstrom[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
petter.hellstrom[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Nyckelord: history of classification history of racism science and religion history of the life sciences history of evolutionary theory taxonomy and systematics metaphors and models visual culture of science visual rhetoric historical method historiography history of natural history information management history of science historical epistemology

Jag är vetenskapshistoriker, specialiserad på naturalhistoria, biologi och genetik. Jag har ett särskilt intresse för förhållandet mellan vetenskap och religion, vetenskaplig modellering och visuell kultur, klassificering och rasism.

Jag är disputerad i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Sedan tidigare har jag även examina i vetenskapshistoria från University of Cambridge, samt i arabiska och religionsvetenskap från University of London.

Förutom olika anställningar vid Uppsala universitet har jag också arbetat åt Karolinska Institutet och Södertörns högskola. Jag har varit gästforskare vid Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte i Berlin, Centre Alexandre Koyré i Paris samt Department of History and Philosophy of Science vid University of Cambridge.

Jag har ett stort intresse för samarbete och populärvetenskaplig kommunikation. Jag har medverkat i ett stort antal podcasts, teve- och radioprogram, senast i Vetenskapsradions bokcirkel om genetikens historia. Jag har även publicerat populärvetenskapliga artiklar, exempelvis i Svenska Dagbladet och The Guardian.

Jag disputerade i september 2019 på avhandlingen Trees of Knowledge. Science and the Shape of Genealogy (Acta Universitatus Upsaliensis, 2019). Avhandlingens abstract finns att läsa här. Opponentens rapport finns att läsa här. Universitetets pressmeddelande finns att läsa här. En TV-intervju kan ses här. En podd-intervju kan höras här.

Min profil på Academia hittar du här.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Petter Hellström
Senast uppdaterad: 2021-03-09