Petter Hellström

Gästforskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
petter.hellstrom[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Nyckelord: history of classification history of racism science and religion history of the life sciences history of evolutionary theory taxonomy and systematics metaphors and models visual culture of science visual rhetoric historical method historiography history of natural history information management history of science historical epistemology

  • Forskarutbildning i idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, 2012–2019.

  • MPhil History and Philosophy of Science and Medicine, University of Cambridge, 2009–2010.

  • BA (Hons) Arabic and the Study of Religions, School of Oriental and African Studies, University of London, 2004–2008.

Jag disputerade i september 2019 på avhandlingen Trees of Knowledge. Science and the Shape of Genealogy (Acta Universitatus Upsaliensis, 2019). Avhandlingens abstract finns att läsa här. Opponentens rapport finns att läsa här. Universitetets pressmeddelande finns att läsa här. En TV-intervju kan ses här. En podd-intervju kan höras här.

Min profil på Academia hittar du här.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Petter Hellström
Senast uppdaterad: 2021-03-09