Petter Hellström

Universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
petter.hellstrom[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Forskare vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
petter.hellstrom[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är idé- och lärdomshistoriker, verksam både vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier och Institutionen för idé- och lärdomshistoria. I min forskning undersöker jag vetenskapliga försök att dela in världen i kategorier, bygga system och skapa ordning, liksom betydelsen av metaforer och modeller, bilder och visuell kultur inom vetenskapernas historia.

Akademiska meriter: FD, MPhil, BA Hons

Nyckelord: history of classification history of racism science and religion history of the life sciences history of evolutionary theory taxonomy and systematics metaphors and models visual culture of science historical method historiography history of natural history information management history of science historical epistemology scientific rhetoric science pedagogy history of cartography

Jag är filosofie doktor i idé- och lärdomshistoria, disputerad vid Uppsala universitet. Sedan tidigare har jag även en masterexamen i vetenskapshistoria från University of Cambridge, samt en kandidatexamen i arabiska och religionsvetenskap från University of London.

Förutom olika anställningar vid Uppsala universitet har jag också arbetat åt Södertörns högskola och Karolinska Institutet. Jag har varit gästforskare vid Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte i Berlin, Centre Alexandre Koyré i Paris, Department of History and Philosophy of Science vid University of Cambridge, samt Seminar für Kultur­­wissenschaften und Wissenschafts­­forschung vid Universität Luzern.

Jag har ett stort intresse för populärvetenskaplig kommunikation och har medverkat i ett stort antal podcasts, teve- och radioprogram – senast i Vetenskapsradions bokcirkel om genetikens historia. Jag har även publicerat populärvetenskapliga artiklar, exempelvis i Svenska Dagbladet och The Guardian.

Jag disputerade i september 2019 på avhandlingen "Trees of Knowledge. Science and the Shape of Genealogy". Avhandlingens abstract finns att läsa här. Opponentens rapport finns att läsa här. Universitetets pressmeddelande finns att läsa här. En TV-intervju kan ses här. En podd-intervju kan höras här. En omarbetad version av min avhandling kommer att ges ut av Zone Books.

Min profil på Academia hittar du här.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Petter Hellström
Senast uppdaterad: 2021-03-09