Helena Tegler

Forskare vid Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete - CESAR

E-post:
helena.tegler[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Forskare vid sociologiska institutionen (CESAR). Arbetar i projektet ” När Försäkringskassan får nya sociala problem i knät: underhållsstödshandläggares samtalsstrategier för att bedöma och bemöta våld i nära relationer.” Disputerade 2020 med en avhandling om social interaktion mellan typiskt talande personer och barn som pga. omfattande motorisk funktionsnedsättning och utvecklingsstörning saknar funktionellt tal och kommunicerar med stöd av en samtalsapparat.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Helena Tegler
Senast uppdaterad: 2021-03-09