Helena Tegler

doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Livsstil och rehabilitering vid långvarig sjukdom

E-post:
helena.tegler[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Doktorand på 80% sedan 2015. Avhandlingsarbetet inriktas på hur omgivningen till barn med svår cerebral pares och utvecklingsstörning med avsaknad av tal kan möjliggöra kommunikation med stöd av högteknologisk samtalsapparat såväl i skolan som i hemmet.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.