Helena Tegler

Forskare vid Sociologiska institutionen, Centrum för socialt arbete - CESAR

E-post:
helena.tegler[AT-tecken]soc.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postadress:
Box 624
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag har min bakgrund inom logopedi och interaktionsforskning som inkluderar personer som pga. medfödd skada saknar tal och därför kommunicerar med stöd av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) t.ex. samtalsapparat eller kommunikationskarta.

I min nuvarande tjänst på CESAR använder vi Conversation Analysis (CA) för att analysera hur våld i nära relation synliggörs och hanteras i telefonsamtal om underhållsstöd till Försäkringskassan.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Helena Tegler
Senast uppdaterad: 2021-03-09