Freddie Forsman

antagningshandläggare vid Studentavdelningen, Enheten för studieadministration

E-post:
freddie.forsman[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 8230
Besöksadress:
Cramérgatan 3
62157 Visby
Postadress:
Uppsala universitet Campus Gotland
62167 Visby

Antagningshandläggare vid Studentavdelningen, Enheten för studieadministration

E-post:
freddie.forsman[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
0498-108230
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.