Sanna Wolk

professor inom immaterialrätt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Sanna.Wolk[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 2069
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Professor Sanna Wolk är forskare i immaterialrätt. Hon är grundare av jämte ordförande för Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt vid Juridiska insitutionen (www.imk.uu.se).

Hon skriver artiklar och böcker inom sitt forskningsområde, och arbetar aktivt i olika immaterialrättsliga föreningar. Hon är bl.a. utnämnd till EU-expert av EU-kommissionen och president för AIPPI Sverige.

Nyckelord: professor immaterialrätt upphovsrätt designrätt patenträtt känneteckensrätt

Mina kurser

Biografi

Sanna Wolk är professor, jur. dr i civilrätt med särskild inriktning på immaterialrätten, dvs. upphovsrätt, patent, design samt varumärken, firma m.m. Hon skriver regelbundet artiklar och böcker inom sitt forskningsområde.

Sanna arbetar också aktivt i olika immaterialrättsliga institut och föreningar, och grundade under 2012 Institutet för Immaterial-, Marknadsförings- och Konkurrensrätt (IMK). Urval av uppdrag är bl.a.:

- grundare av jämte ordförande för IMK,
- president för AIPPI Sverige,
- utnämnd EU-expert i upphovsrätt av EU-kommissionen,
- medlem av EU-kommissionens referensgrupp IP in the Digital World inom Observatory on Infringements of Intellectual Property Rights,
- vice ordförande för den internationella föreningen International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) Upphovsrättskommitté,
- styrelseledamot i Svenska Föreningen mot Piratkopiering (SACG),
- ledamot av SACGs valberedning,
- medlem av Internationella handelskammarens (ICC) referensgrupp Immaterialrätt jämte Marknadsrätt

Forskning

Sanna forskar för närvarande om de upphovsrättsliga aspekterna på digitala kontrakt på den inre marknaden inom EU. De två tidigare projekten rörde e-lärande och upphovsrätt hos myndigheter samt det upphovsrättsliga skyddet för datorprogramalster. I sin avhandling behandlade hon anställdas immaterialrätter.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.