Anna Wahlberg

Affilierad forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH); Internationell kvinno- och mödrahälsovård och migration

E-post:
anna.wahlberg[AT-tecken]kbh.uu.se
Besöksadress:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 2 tr
752 37 Uppsala
Postadress:
Akademiska sjukhuset
751 85 UPPSALA

Kort presentation

Master i Internationell Hälsa

Mina kurser

Biografi

Attityder till kvinnlig omskärelse bland immigranter i Sverige

Doktorerar inom sexuell och reproduktiv hälsa och rättighter (SRHR) med fokus på attityder till kvinnlig omskärelse/könsstympning i en migrationskontext. Undersöker attityder till kvinnlig omskärelse/könsstympning, vilka faktorer som påverkar dessa attityder och eventuella barriärer som finns för att praktiken ska upphöra bland somalier i Sverige.

Handledare

Birgitta Essén
Katarina Ekholm Selling
Sara Johnsdotter

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.