Ieva Reine

Associerad forskare vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Forskning om funktionshinder och habilitering

E-post:
ieva.reine[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
BOX 564
751 22 UPPSALA

Mina kurser

Forskning

Projektledare för ett FORTE-finansierad samarbetsprojekt med Försäkringskassan, Dnr 2012-00921: Socialförsäkringens betydelse för kvinnor och män med statlig personlig assistans i uppfyllandet av de nationella folkhälsomålen.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.