Jessica Stålberg

Ekonom vid Polacksbacken

E-post:
jessica.stalberg[AT-tecken]polacksbacken.uu.se
Telefon:
018-471 3667
Mobiltelefon:
070-4250011
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

Biträdande intendent vid Polacksbacken

E-post:
jessica.stalberg[AT-tecken]polacksbacken.uu.se
Telefon:
018-471 3667
Mobiltelefon:
070-4250011
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

Kort presentation

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Jessica Stålberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09