Jessica Stålberg

ekonomiadministratör vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
jessica.stalberg[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3667
Mobiltelefon:
070-4250011
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 523
751 20 Uppsala

Ekonom vid Polacksbacken

E-post:
jessica.stalberg[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3667
Mobiltelefon:
070-4250011
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 524
751 20 Uppsala

Kort presentation

Kemi-Ångström: Ekonomiadministratör med ansvar för budget, bokslut och redovisning i mikrobiell kemi. Ärenden rörande leverantörsreskontra, kundreskontra, anläggningstillgångar och reseräkningar för hela molekylär biomimetik.

Polacksbackens intendentur: Ekonomiadministratör med ansvar för budget, bokslut och redovisning av löpande ärenden.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.