Isa Cegrell Karlander

Universitetslektor vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare

E-post:
Isa.Cegrell.Karlander[AT-tecken]jur.uu.se
Telefon:
018-471 7467
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postadress:
Box 512
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag disputerade i förvaltningsrätt våren 2021 på avhandlingen Officialprincipen i migrationsprocessen.

För närvarande innehar jag en postdoktortjänst och bedriver forskning inom ramen för det nordiska samarbetsprojektet Nordic Refugee Determination: Advancing Data Science in Migration Law (NoRDASiL).

Tillsammans med Prof. Thorburn Stern är jag kursföreståndare för fördjupningskursen i migrationsrätt. I övrigt är min undervisning huvudsakligen förlagd till terminskurs 4 och 6 på juristprogrammet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Isa Cegrell Karlander
Senast uppdaterad: 2021-03-09