Irina Temiz

Universitetslektor , docent vid Institutionen för elektroteknik, Elektricitetslära

E-post:
irina.temiz[AT-tecken]angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 3134
Mobiltelefon:
070-4250552
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 534
751 21 Uppsala

Akademiska meriter: Docent i tekniskt fysik med inriktning mot elektricitetslära

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.