Martin Lind

Forskare vid Institutionen för ekologi och genetik, Zooekologi

E-post:
Martin.Lind[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2688
Besöksadress:
Rum EBC 2071 Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 UPPSALA

Kort presentation

Docent och forskare i Evolutionsbiologi. Jag undersöker livshistorie-evolution, evolution av icke-genetisk nedärvning och evolution av åldrande. För mer information om min forskning, se min hemsida.

Jag är kursansvarig för kursen Evolutionsbiologi, och undervisar även i kurserna Beteendeekologi, Organismernas volution och mångfald, Ekologiska effekter av klimatförändringar samt Lärarlyftet.

Jag är styrelsemedlem i Svenska föreningen Oikos - en sammanslutning av forskande ekologer i Sverige.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Martin Lind
Senast uppdaterad: 2021-03-09