Alexander Edström

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
Alexander.Edstrom[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand vid institutionen för fysik och astronomi, avdelningen för materialteori och utför teoretisk forskning kring magnetism och magnetiska material. Framför allt har jag utfört elektronstrukturberäkningar kring så kallad magnetokristallin anisotropi, vilken är viktig t.ex. inom permanentmagnettillämpningar. Jag har även studerat vissa magnetiska effekter inom elektronspridningsteori.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.