Alexander Edström

doktorand vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
Alexander.Edstrom[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Fram till sin disputation i november 2016 var Alexander Edström doktorand vid institutionen för fysik och astronomi, avdelningen för materialteori. Han spenderade sen tre år som post doc vid avdelningen för materialteori vid ETH Zürich och är nu, via vetenskapsrådet (VR), post doc vid Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB) i Barcelona, Spanien samt KTH i Stockholm.

Hans publikationer finns tillgängliga via Google Scholar.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.